Blog

Nadnárodná spoločnosť, Maďarsko

Projekt – Operačný manažment nadnárodnej spoločnosti v Maďarsku. Tento projekt na zelenej lúke s novovybudovaným závodom zahŕňal prenos celej výroby z Holandska a Taiwanu do

Philips Displays, Holandsko

Projekt pre LG Philips Displays v Holandsku, podpora v príprave a začiatku nového výrobného podniku na Slovensku. Hlavné aktivity boli: Nábor ľudí a ich školenie.

Philips Components, Holandsko

Kontrakt s Philips Components v Holandsku, podpora oddelenia Ľudských zdrojov počas budovania výrobného podniku na televízne obrazovky a Technologické Centrum v Hraniciach na Morave v