O mne

Zlatica Maria Stubbs, PCC, MKcS

Medzinárodne ICF certifikovaný kouč, tréner, mentor, supervízor koučov, konzultant, odborný garant kurzu Koučovanie na pracovisku.

O mne

Medzinárodne certifikovaný kouč PCC, Erickson Professional Coach a Ontological practitioner. Mentor pre začínajúcich koučov, ktorí sa pripravujú na certifikáciu a supervízor koučov, ktorí sa chcú ďalej rozvíjať a profesionálne rásť.

Vysokú školu absolvovala vo Veľkej Británii zameranú na technologické systémy a manažment a Masters of Arts – Koucovanie na pracovisku. Vo Veľkej Británii pracovala v manažérskych funkciách vyše 20 rokov. Od roku 2000 pracovala ako konzultant, Interim manažér a projektový manažér na medzinárodných projektoch. Posledných 15 rokov sa venuje osobnému rozvoju manažérov a podnikateľov. Ako kouč spolupracuje s medzinárodnými koučovskými firmami v Nemecku, Anglicku a Belgicku.

 • Zakladajúca členka SAKo (Slovenskej asociácie koučov), ktorej bola v roku 2009 predsedníčka a
 • slovenskej pobočky ICF (Medzinárodnej Federácie Koučov), ktorej bola v roku 2008 prezidentka.
 • Finalistka Ankety „Kouč roka 2022“ na Slovensku.

Prax

 • Manažment v nadnárodných firmách v Anglicku, Maďarsku a na Slovensku.
 • Poradenstvo a projektový manažment pre firmy investujúce v strednej Európe.
 • Koučovanie, semináre a workshopy pre manažérov a podnikateľov.
 • Odborný garant a tréner výcviku pre manažérov-koučov a interných koučov.

Koučovské zameranie

 • Individuálne a tímové koučovanie
  V oblasti koučovania sa zameriava na externé koučovanie podnikateľov, stredných a top manažérov v Anglicku a na Slovensku.
 • Semináre, workshopy a výcvik “Koučovanie na pracovisku“,
  mentoring a tieňovanie spojene so spätnou väzbou, mentorovaním a koučovaním. Zameriava sa na implementáciu koučovacej kultúry do firiem.

Povedali o mne

Certifikácia

Galéria

Medzníky

2020

Spustenie 90-hod. kurzu “Koučovanie na pracovisku” akreditovaného ICF

Rozšírený výcvik s celoslovenskou pôsobnosťou, konaný v krásnom prostredí Kaštieľa Gbeľany, do ktorého som zakomponovala aj všetky odporúčania z vyššie uvedeného výskumu.

2017 - 2020

Master degree štúdium, Chester University – “Koučovanie na pracovisku”

spojené s výskumom zameraným na výzvy, s ktorými sa kouči stretávajú po návrate z kurzu na svoje pracoviská a čo ja ako tréner viem urobiť pre to, aby som ich na to pripravila.

2017

Spustenie 78-hod. kurzu “Koučovanie na pracovisku” akreditovaného SAKo

Prechod z workshopov na ucelený kurz koučovania pre manažérov a interných koučov žilinského regiónu, ale otvorený celému Slovensku, konaný v ideálnom prostredí Kaštieľa Gbeľany.

2014

Mentor a Supervízor koučov

Po 10 rokoch profesionálneho koučovania a po absolvovaní tréningu “Supervízia koučov” vo Veľkej Británii som sa okrem oficiálneho ICF mentora koučov stala aj supervízorkou koučov.

2010

Založenie ZAKO – žilinskí kouči, 1. spoločnosť koučov

Združenie spolupracujúcich koučov za účelom osvety koučingu v žilinskom regióne s ponukou individuálneho a tímového koučovania, workshopov a kurzu koučovania.

2008

Tréner koučovacích zručností pre manažérov

Po osobných skúsenostiach v role Manažér-kouč som sa rozhodla tieto skvelé a praxou overené zručnosti zdieľať s ostatnými formou workshopov “Koučovacie zručnosti pre manažérov”.

2006 - 2007

Spoluzaloženie Slovenskej asociácie koučov – SAKo a pobočky Medzinárodnej federácie koučov – ICF SR

Aby sa kouči na Slovensku začali spájať, podporovať a strážili profesionalitu tejto, teraz už známej profesie, sme založili Slovenskú asociáciu koučov a pobočku ICF SR.

2005 - 2022

Vzdelávanie sa a certifikácia na Profesionálneho kouča PCC, MKcS a Trénera koučovania

 • 2004 – Prvý tréning koučingu vo Veľkej Británii,
 • 2008 – Art and Science of coaching, Erickson College (125 hodín),
 • 2014 –Postgraduálne štúdium Supervízie koučov, Barefoot Coaching a Chester University,
 • 2017 – 2018 – ACTP Solution Focus (125 hodín),
 • 2017 – “Tréning Trénera koučovania”, Erickson College Canada,
 • 2017 – 2020 – Master degree štúdium “Koučovanie na pracovisku”, Chester University,
 • 2022 – ACTP Ontological coaching and Leadership program (270 hodín).

2005 - 2022

Konzulting, koučing a tréning

Založenie spoločnosti ZMS Consulting & Coaching s.r.o. na Slovensku so zameraním na Interim manažment a presúvanie výrobných firiem na Slovensko, koučing manažérov a podnikateľov a tréning koučovacích zručností.

2000 - 2020

Postúpenie do oblasti konzultingu

Založenie spoločnosti ZMS Management Consulting vo Veľkej Británii so zameraním na Interim manažment a manažment projektov na zelenej lúke, presúvanie výrobných firiem z UK, Holanska, Nemecka na Slovensko a do Českej republiky.

1980 – 2000

Pôsobenie v oblasti manažmentu

Projektový manažér, Výrobný manažér a Riaditeľ v medzinárodných výrobných firmách vo Veľkej Británii a Maďarsku.