Individuálny a tímový koučing

“Úspešné a dopredu smerujúce organizácie vidia koučovanie ako kľúč k dosiahnutiu svojich cieľov maximalizovaním potenciálu ich ľudí a ich výkonu”

Organizácie v čase zmien a intenzívnej konkurencie majú na  svojich manažérov vysoké nároky v rámci vyššej motivácie, nových požiadaviek na vyššie a vyššie úrovne výkonov.

Jednotliví manažéri/ majitelia firiem žiadajú koučovanie na podporu svojej vízie a na prekonanie osobných limitácii, aby sa mohli posunúť dopredu a rásť.

Osobným koučovaním pomáhame našim klientom nájsť riešenia na svoje výzvy a problémy. Pomáhame im vyjasniť si dôvod, smer a objaviť vnútornú silu, ktorá je v nich skrytá, pomáhajúc im dosiahnuť ich ciele, náplň a životnú rovnováhu.

Na mieru šitá, osobná služba pre každého individuálneho klienta.

law image05 2 free img

Koučovanie jednotlivcov

Ako to prebieha

Proces trvá od 1 mesiaca do 6 mesiacov.

 • Žiada klient individuálne.
 • Žiada zamestnávateľ pre svojho manažéra, obchodníka, predajcu, poradcu, a podobne.

Ja ako externý kouč pracujem v partnerstve s Vami takto:

 • pomáham Vám objasniť smer a stanoviť si lepšie ciele
 • pomáham Vam zosúladiť Vaše ciele s Vašimi hodnotami a hodnotami organizácie
 • podporujem Vás v hľadaní cesty k cieľom
 • pomáham, Vám nájsť lepšiu rovnováhu
 • pomáham Vám budovať Vaše sebavedomie, sebaistotu a vieru v seba
 • pomáham Vám nájsť Vaše skryté vnútorné zdroje a  hlboko skryté rezervy
 • pomáham Vám rásť oveľa ďalej, aké boli Vaše vlastné predstavy a predstavy iných
 • pomáham Vám nájsť Vaše vlastné riešenia a  podporujem Vás pri ich sledovaní
 • žiadam Vašu zodpovednosť za Váš akčný plán

    A ako to robím?

 • Som totálne sústredená na Vás ako klienta a na Vašu agendu
 • Neposudzujem, neodsudzujem
 • Viem veľmi aktívne počúvať
 • Pýtam sa veľa otázok, aby som zvýšila Vašu pozornosť
 • Som zrkadlom Vašich myšlienok a predstáv
 • Som odrazovou doskou Vášho myslenia, ked robíte rozhodnutia a životné výbery
 • Podporujem Vás pri plnení Vašich snov a výziev
 • Motivujem Vás počas ťažších časov, keď je Vaša energia nízka

Koučovanie tímov

Skupina 6-12 osôb v procese okolo 4 hodín v prostredí zamestnávateľa alebo mimo pracoviska.

Predstretnutie:

 • Príprava cieľa a témy s manažérom tímu
 • Dohodnutie miesta a času stretnutí

 

Procesy

 • Zvyčajne 4-hodinové stretnutia v dohovorených intervaloch – 2, 4, 6 mesiacov
 • Ideálne mimo pracovného prostredia
 • Zvyčajne facilitivané dvoma tímovými koučami

 

Témy pri koučovaní tímov sú často: 

 • Tímová spolupráca, 
 • Budovanie dôvery v tíme, 
 • Komunikácia v tíme
 • Tímový duch
 • Rozličné firemné záležitosti, týkajúce sa celého tímu