Služby

kurz

78 hod.

Koučovanie na pracovisku

78-hodinový ucelený výcvik koučovania akreditovaný Slovenskou asociáciou koučov
pre každého, kto sa chce naučiť komunikovať s kolegami a zamestnancami inak a hlavne efektívnejšie.

Súhrn

Cieľová skupina

 • HR manažéri
 • všetky úrovne
  • manažéri
  • majitelia firiem
  • interní kouči
 • každý, kto sa chce naučiť komunikovať s kolegami, klientmi, dodávateľmi inak a hlavne efektívnejšie.

Čo získate

Po absolvovaní kurzu:

 • sa budete vedieť efektívnejšie pýtať,
 • budovať lepšie vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi.,
 • v riadení sa oslobodíte od operatívy,
 • zlepšíte strategické riadenie.

Využívaním koučovacieho prístupu sa stanú Vaši zamestnanci viac zodpovední, angažovaní a samostatní.

Podmienkou udelenia certifikátu je absolvovanie 90 hodín a úspešné absolvovanie skúšky.

Obsah

Modul 1

2 dni / 18 hodín

Cieľ a témy
 • Uchopenie princípov a filozofie koučingu a koučovania.
 • Realizácia koučingu na území SR – asociácie ICF a SAKo.
 • Koučing a koučovanie ako osobný rozvoj človeka, čo to prinesie mne, čo firme a čo môjmu tímu.
 • Základné zručnosti podľa ICF 1-8 (budovanie základov, budovanie dôvery, efektívna komunikácia, aktívne počúvanie, kladenie otázok, budovanie uvedomenia, podpora učenia a výsledkov).
 • Základné koučovacie procesy GROW a Solution Focus – koučovanie zamerané na riešenie.
 • Aplikácia zručností a procesov cez autentické témy účastníkov, cvičenia v trojiciach pod dozorom lektorov (jeden lektor na 3-4 účastníkov).

Medzi Modulom 1 a 2

6 hodín aktivít s koučom + 2 hodiny písomná reflexia z pracoviska a odporučenej literatúry + mentoring.

Účastník sa zúčastní:

 1. Peer koučingu medzi účastníkmi – vlastné koučovanie cez základné koučovacie zručnosti (ciele, aktívne počúvanie, otázky, proces, sebareflexia), pod dozorom lektorov, profesionálnych koučov.
 2. Skupinovej supervízie účastníkov vedenej kvalifikovaným supervízorom koučom formou Akčného učenia – Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.
 3. Individuálneho mentoringu.

Modul 2

2 dni / 20 hodín

Cieľ a témy
 • Naučiť sa používať vybrané techniky procesu koučovania v praxi na pracovisku:
  • Aplikácia koučovania pri živých rozhovoroch – rozvoj kompetencí, etika, hodnoty, prítomnosť, počúvanie na 3. úrovni, tóny s hlasy a nové koučovacie nástroje.
  • Tímový koučing (GROW, AI, Walt Disney), direktívny alias nedirektívny štýl manažmentu.

Medzi Modulom 2 a 3

6 hodín aktivít s koučom + 2 hodiny písomná reflexia z pracoviska a odporučenej literatúry + mentoring.

Účastník sa zúčastní:

 1. Peer koučingu medzi účastníkmi – vlastné koučovanie cez základné koučovacie zručnosti (ciele, aktívne počúvanie, otázky, proces, sebareflexia), pod dozorom lektorov, profesionálnych koučov.
 2. Skupinovej supervízie účastníkov vedenej kvalifikovaným supervízorom koučom formou Akčného učenia – Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.
 3. Individuálneho a skupinového mentoringu.

Modul 3

3 dni / 24 hodín

Cieľ a témy

Upevniť svoj vlastný koučovací prístup, naučiť sa koučovať v typických firemných situáciách a ako budovať koučovaciu kultúru.

Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.

 • Rekapitulácia základných zručností podľa ICF 1-8.
 • Zavádzanie koučovacej kultúry, kde začať, budovanie koučovacieho štýlu manažmentu.
 • Konkrétne akčné kroky na pracovisku.

Záverečná skúška

1 deň

Účasť na záverečnej skúške je povinná pre všetkých účastníkov.

Prítomnosť ostatných účastníkov kurzu na skúškach je súčasťou výučby. Účastníci, ktorí nie sú skúšaní sledujú koučovací rozhovor skúšaného a spoločne poskytujú skúšanému spätnú väzbu.

V prípade menšieho počtu účastníkov sa počet hodín doplní výučbou.

Podmienkou udelenia certifikátu je absolvovanie 78 hodín a úspešné absolvovanie záverečnej skúšky.

After Service

3 – 4 mesiace po ukončení kurzu:

 • 2 hodiny individuálneho koučovania absolventov kurzu a
 • 3 × 2 hodiny akčného učenia – zdieľania skúseností medzi účastníkmi, ako podpora pri aplikácii koučovania do praxe a zavádzaní koučovacej kultúry do svojích pracovísk .

Ako to prebieha

Kurz pozostáva z 3 dvojdenných modulov s intenzívnou podporou účastníkov od koučov medzi modulmi (v podobe koučovania navzájom medzi účastníkmi, na pracovisku, individuálneho mentoringu…).

Počet účastníkov: min. 6 – max. 12.

Kurz je výnimočný v tom, že 3 – 4 účastníci sú podporovaní jedným profesionálnym koučom plus okrem zamerania na rozvoj koučovacích zručností je kurz vysoko zameraný na ich aplikáciu vrátane 3 – 4 mesačnej podpory po ukončení 3. modulu vo forme, ktorá je dobrovoľná:

 • 2 hodiny individuálneho koučovania absolventov kurzu,
 • 2 x 2 hodiny on-line supervízie / akčného učenia – zdieľania skúseností medzi účastníkmi, ako podpora pri aplikácii koučovania do praxe a zavádzaní koučovacej kultúry do svojich pracovísk.

Lektor / kouč

Zlatica Stubbs

PCC, MKcS
Odborný garant kurzu Koučovanie na pracovisku, senior kouč, tréner a supervízor koučov.

Peter Seemann

PCC

Kouč, psychoterapeut, lektor, je pedagógom na Žilinskej univerzite.

Jarmila Záborská

PCC

Profesionálny externý senior kouč, tréner,
HR senior konzultant.

Termín a miesto

Kurz prebieha prezenčne v Chateau Gbeľany – zrekonštruovaný barokový kaštieľ uprostred nádherného anglického parku v súlade s prírodou.

Ak si to epidemiologické nariadenia vyžadujú, prebieha online. V prípade online kurzu je výučba rozdelená na viac dní, než v prípade prezenčného. Lektori pri tomto type vzdelávania poskytujú rozšírenú podporu účastníkom už počas trvania kurzu.

1. Modul

26. –  27. január 2023

plus 3×2 hod. peer koučing, mentoring a supervízie v medzičase – termíny budú upresnené.

2. Modul

2. – 3. marec 2023

plus 3×2 hod. peer koučing, mentoring a supervízie v medzičase – termíny budú upresnené.

3. Modul

20. – 21. apríl 2023

plus Individuálny koučing, Mentoring a Akčné učenie.

Ukončením kurzu je skúška v dohovorenom termíne.

.

Uzávierka prihlášok

1 týždeň pred začiatkom kurzu.

Vyhradzujeme si právo zmeniť dátum začiatku kurzu, resp. jeho modulov.

Cena a platobné podmienky

celého kurzu je 2490 Eur – nie sme platcom DPH.

Cena je vrátane občerstvenia, obedov a večere a podpory počas 3 – 4 mesiacov po ukončení kurzu.

Absolventom Workshopov I. II. a III. odpočítame z ceny už zaplatené účastnícke poplatky za workshopy.

Pri platbe VOPRED za celý výcvik poskytujeme zľavu vo výške 10 % z ceny výcviku. Ak klient hradí platbu ČIASTKOVO po každom module, nevzniká mu nárok na zľavu z ceny výcviku.

Záloha z ceny výcviku je vo výške 250 Eur a je splatná 1 týždeň pred začiatkom výcviku.

Klient uhrádza platbu za celý výcvik alebo jednotlivé moduly bezhotovostne.

Ubytovanie si hradí klient sám.

Storno podmienky

Zrušenie, resp. odhlásenie sa z výcviku je klient povinný oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na info@kouci.sk.

Odhlásenie sa bez storno poplatku je možné do 30 dní pred začiatkom výcviku. Pri odhlásení sa do 15 dní pred začiatkom výcviku je klient povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny prvého modulu bez zľavy.

V prípade predčasného ukončenia výcviku z dôvodov na strane klienta nemôže byť uplatňovaný nárok na zníženie, prípadne vrátenie školného.

Klient môže prestúpiť do iného výcviku, ktorý poskytujeme do 6 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti o ukončenie výcviku, prípadne presunúť platbu za výcvik na inú osobu.

Za neúčasť klienta na výučbe neposkytujeme žiadnu finančnú kompenzáciu.

Písomným prihlásením sa na výcvik záujemca zároveň vyjadruje svoj súhlas so storno podmienkami.

Galéria

Prihláška