Služby

kontrakt

dohodou

Dlhodobá konzultačná činnosť

 • Koučovacie alebo mentoringové programy
 • Princípy a techniky
 • Úrovne implementácie, šírka a hĺbka
 • Integrovanie do biznisu
 • Na mieru šitá plná podpora počas implementácie

Manažment konzulting

Poradenská služba zahraničným podnikom, ktoré plánujú firemné aktivity na Slovensku a v Českej republike - od založenia dcérskej firmy až po transfer celého biznisu:

 • Operatívna podpora pre investorov na Slovensku
 • Interim Manažment
 • Projektový Manažment
 • Manažérsky rozvoj
   

Naše hlavné oblasti profesionálnych skúseností sú v oblasti výrobného manažmentu, organizácie, zaškoľovania a interim manažmentu.

Hlavné oblasti našich zručností sú v nábore ľudí, školeniach, rozvoji manažérov a širšom projektovom a operačnom manažmente od prvého bodu kontaktu do implementácie projektu.

Ponúkame podporu aj existujúcim firmám na Slovensku a v Českej republike pri rozvoji ich manažérov koučovaním a mentorovaním ich lokálnych manažérov.

Tiež ponúkame Interim manažment vo výrobnej sfére na Slovensku a vo Veľkej Británii.

Výber realizovaných projektov

Presun strojárskej výroby z Anglicka

Projektový manažment – presun strojárskej výroby z Anglicka na Slovensko.

6 months

Nadnárodný podnik, Slovensko

Interim Management pre nadnárodný  podnik na Slovensku v automobilovom priemysle.

12 months

Nadnárodná spoločnosť, Maďarsko

Projekt – Operačný manažment nadnárodnej spoločnosti v Maďarsku.

Tento projekt na zelenej lúke s novovybudovaným závodom zahŕňal prenos celej výroby z Holandska a Taiwanu do Maďarska začínajúc s hľadaním lokácie, náborom ľudí a ich školením, cez prenos strojov a zariadení až po začiatok výroby a operačný manažment.

3 years

Philips Components, Holandsko

Kontrakt s Philips Components v Holandsku, podpora oddelenia Ľudských zdrojov počas budovania výrobného podniku na televízne obrazovky a Technologické Centrum v Hraniciach na Morave v Českej Republike.

Hlavné aktivity boli:

 1. Nábor pracovníkov
 2. Zaškoľovanie zamestnancov – ako európsky koordinátor školenia, organizácia a koordinácia školení pre kľúčové pozície v existujúcich európskych závodoch – približne 150 pracovníkov v trvaní do šiestich mesiacov.
15 months

Philips Displays, Holandsko

Projekt pre LG Philips Displays v Holandsku, podpora v príprave a začiatku nového výrobného podniku na Slovensku.

Hlavné aktivity boli:

 • Nábor ľudí a ich školenie.
 • Interim Management – budovanie a rozvoj manažérskeho tímu.
6 months