Kontrakt s Philips Components v Holandsku, podpora oddelenia Ľudských zdrojov počas budovania výrobného podniku na televízne obrazovky a Technologické Centrum v Hraniciach na Morave v Českej Republike.

Hlavné aktivity boli:

  1. Nábor pracovníkov
  2. Zaškoľovanie zamestnancov – ako európsky koordinátor školenia, organizácia a koordinácia školení pre kľúčové pozície v existujúcich európskych závodoch – približne 150 pracovníkov v trvaní do šiestich mesiacov.