Služby

stretnutie

2 hod.

Supervízia koučov

Individuálne alebo skupinové stretnutie so supervízorom, osobne alebo online
pre profesionálov, ktorí sa chcú rozvíjať.

Súhrn

Cieľová skupina

Profesionálni kouči, ktorí sa chcú stále rozvíjať a udržiavať štandardy koučovania:

 • absolventi našich kurzov
 • kouči iných kurzov

Čo získate

Osobný rozvoj kouča pod vedením certifikovaného a skúseného Supervízora koučovania.

Obsah

Spoločne so supervízorom sa zameriavate na absolvované koučovacíe rozhovory s vašimi klientami.

Deje sa to formou osobnej reflexie na časti vašich rozhovorov alebo na rozhovor ako celok, na preukázané kompetencie, na budovanie vzťahu s klientom, na prípadné etické dilemy a ďalšie oblasti vášho rozvoja ako kouča.

V prípade skupinovej supervízie sa do reflexie zapájajú aj ostatní prítomní kouči, kde si svojimi koučovacími otázkami pomáhajú v reflexii danej témy, poprípade zdieľajú svoje osobné skúsenosti v danej oblasti.

Ako pri individuálnej, tak aj pri skupinovej supervízii je možné využiť viaceré modely, ktoré napomáhajú reflektovať. Jedným z nich je aj akčné učenie – štruktúrovaná forma reflexie a zdieľania.

Ako to prebieha

Individuálne aj/alebo skupinovo – podľa dohody.

Supervízia je forma sebareflexie, kde supervízor pomáha koučovi reflektovať jeho prax, zvyšovať jeho sebauvedomenie a tým aj jeho kompetencie a to z troch uhlov pohľadu:

 1. normatívny – utvrdenie o profesionálnych kopentenciách a etike kouča
 2. rozvojový – rozvoj a rast kouča v jeho kompetenciách a praxi
 3. podporujúci – podpora kouča v prípade neistoty

Lektor / kouč

Zlatica Stubbs

PCC, MKcS
Profesionálny kouč, Supervízor koučov so supervíznym výcvikom, Oficiálny ICF Mentor a tréner koučov

Termín a miesto

 • 16. 05. 2023, 18.00 – 20.00 (Zoom)
 •    7. 11. 2023, 18.00 – 20.00 (Zoom) 
 • prevažne Koučovňa ZAKO
 • alebo online / Zoom
 • alebo na základe individuálnej dohody

Cena a platobné podmienky

 • Skupinová supervízia online 2 hod.: 50 € / 1 osobu (min. 4 účastníci)
 • Balík 4 podporných aktivít v roku 2022: 160 € / osobu
 • Individuálna supervízia online alebo prezenčne 1 hod.: dohodou
   

Pozn.:

 • kouči iných kurzov za túto bežnú cenu,
 • absolventi našich kurzov za zvýhodnenú cenu,
 • účastníci prebiehajúcich kurzov bezplatne v prípade, že má supervízor voľné miesto,
 • maximálny počet účastníkov na skupinovom mentoringu je 10.

Galéria

Predbežná prihláška