Projektový manažment – presun strojárskej výroby z Anglicka na Slovensko.