Služby

workshop

2 dni

Koučovanie na pracovisku - nadstavba

Nadstavbový modul k 78-hod. alebo 90-hod. kurzu
pre každého so záujmom o prehĺbenie a rozvinutie zručností pre aplikovanie v každodennej praxi.

Súhrn

Cieľová skupina

Koučujúci lídri a manažéri – absolventi základných kurzov koučovania trvajúcich najmenej 60 hodín, spĺňajúcich kritériá ICF.

Čo získate

“Od koučovacích techník ku koučovskému mysleniu”

Užitočné podnety a ďalšie nástroje podporujúce prechod od „technického“ koučovania ku koučovskému mysleniu a vlastnému štýlu koučovania na pracovisku.

Obsah

Koučujúci manažéri a lídri nemajú dosť času na ucelené koučovacie rozhovory. To však nemusí byť dôvod na upustenie od koučovania, ale naopak – príležitosť na zjemnenie svojej schopnosti rozpoznať tzv. koučovateľné momenty a na prehĺbenie svojich koučovacích zručností.

Ak ste koučujúci líder či manažér, tento nadstavbový modul vás posilní vo vašich existujúcich koučovských kompetenciách a pomôže vám rozvinúť si schopnosť mikrokoučovania alebo tzv. 5-minútového koučovania na pracovisku.

Nájdete si v ňom odpovede najmä na tieto otázky:

  • Ako aplikovať osvojené koučovacie nástroje do každodenných pracovných interakcií so spolupracovníkmi (tímové porady a mítingy, hodnotiace a rozvojové rozhovory, náhodné stretnutia na chodbe, krátke rozhovory v kuchynke pri káve, atď.)
  • Ako pri bežných manažérskych interakciách identifikovať koučovateľné momenty (coachable moments)
  • Ako autenticky a konštruktívne posilňovať zdroje spolupracovníkov, aby s každou úlohou rástla ich kompetentnosť a zodpovednosť
  • Ako a kedy pri koučovaní na pracovisku využívať konštruktívne počúvanie, umenie prepočuť, techniku normalizácie a iné  koučovské „špeciality“
  • Ako stavať na vlastných silných stránkach, rozvíjať svoj vlastný koučovací štýl a cítiť sa pri koučovaní na pracovisku čoraz komfortnejšie.

Ako to prebieha

2 dni po 6 hodín

Lektor / kouč

Nadstavbovým modulom vás budú sprevádzať dve dlhoročné profesionálne koučky – priekopníčky koučovania na Slovensku, zakladateľky SAKo a ICF SR, ktoré začínali koučovať ako manažérky:

Zlatica Stubbs

PCC, MKcS
Odborný garant kurzu Koučovanie na pracovisku, senior kouč, tréner a supervízor koučov.

Klára Giertlová

PCC, MKcS
Koučka, koučujúca manažérka, lektorka koučingu, mentorka, supervízorka.

Termín a miesto

12. máj –  13. máj 2022

  9.00 – 12.00
13.00 – 16.00

Online / ZOOM

Cena a platobné podmienky

600 Eur – nie sme platiteľom DPH

Galéria