Blog

Výpoveď, ak ešte nemám novú prácu… Áno alebo nie? Ako vie pomôcť kouč?

zms.coach vypoved

V mojej praxi ako kouč som mala v tejto otázke dva konkrétne príklady…

1 Klient mal problém s tým, ako sa k nemu správa šéf a nevedel, čo s tým spraviť. Pracovali spolu na veľmi dôležitom projekte a prišla chvíľa, keď jeho správanie prekročilo hranice slušnosti. S takým správaním sa vo svojej pracovnej kariére doteraz nestretol. Bol zvyknutý na kolegov a šéfov, ktorých rešpektoval a oni rešpektovali jeho. Mal za sebou veľa skúseností, a to priniesol so sebou. Okrem toho, že ho šéfovo správanie osobne urážalo, prenášal si tento pocit nepohody so sebou aj domov: „Bol ku mne drzý, celú noc som nespal, takto neviem pokračovať. A začínam ním úplne opovrhovať. Čo s tým spravím? Prácu potrebujem, ale som úplne zdeptaný.“

2 Ďalší z mojich klientov prišiel na koučovací rozhovor s podobnou témou: „Už to asi v tejto práci dlhšie nevydržím, čo spraviť, dať výpoveď a hľadať niečo iné? Toto miesto je súčasťou môjho kariérneho rastu, ale už to takto neviem zvládnuť. Zobral som túto prácu ako výzvu pre mňa, ale toto už nemôžem vydržať! Práca je až príliš ľahká, žiadna výzva, nič nové sa tu neučím! Ľudia, s ktorými pracujem, majú úplne iné hodnoty ako ja. Čo teraz? Pokračovať ďalej a nechať sa stiahnuť na ich úroveň? To určite nie!“

Položila som si teda otázku: „Čo s tým ako kouč viem spraviť? Ako im môžem pomôcť spraviť pre nich to najlepšie rozhodnutie?“

Ako kouč neradím, nie som poradca ani konzultant. Moje intervencie sú zamerané na to, aby som pomohla klientovi prejsť v pokoji rozhodovacím procesom. Neovplyvňujem ho mojím pohľadom na ich situáciu, ani neposudzujem, čo je preňho dobré alebo zlé riešenie. Ako kouč pracujem hlavne na základe otázok, ktoré sú zamerané na riešenie jeho situácie, problému alebo výzvy. Vtedy sú moje otázky na klienta zamerané na to, čo vlastne hľadá vo svojej práci, aké sú jeho očakávania ideálnej pozície, jeho ciele, hodnoty, čo je preňho naozaj dôležité. Musí si vyjasniť hlavné kritériá, podľa ktorých sa rozhodne. Sprevádzam ho v procese myslenia a pohľadu na vec, ktorú rieši z rozličných uhlov pohľadu, čím sám príde na preňho unikátne riešenie. Pomáham mu sústrediť sa na to, čo chce, namiesto toho, čo nechce. Ako kouč pracujem s otázkami, ktoré klientovi pomôžu nájsť odpovede a uľahčiť im rozhodnutie.

Sú to otázky typu:

Aké sú tvoje dlhodobé a krátkodobé ciele? Čo konkrétne? Ako si to predstavuješ? Ako to vyzerá, keď to budeš mať? Aké boli tvoje očakávania, keď si túto prácu zobral?

Pomáham mu sústrediť sa namiesto negatív na pozitíva. Človek sa často dostane do takej situácie, že vidí už len negatíva a nevníma, čo ďalšie tam ešte je, kvôli čomu tú prácu chcel, čo ho ešte baví, ale aj ako mu táto skúsenosť môže byť užitočná v budúcnosti – vie sa z toho všetkého niečo naučiť.

Tu pracujem s otázkami, ako sú napr.:

Do akej miery ti terajšia situácia pomáha dosiahnuť tvoj krátkodobý/ dlhodobý cieľ? Čo tam ešte je, s čím si spokojný? Čo je ešte v súlade s tvojimi očakávaniami v tvojej práci?

Pomáham klientovi nájsť vlastné zdroje, ktoré v sebe má na vyriešenie situácie.

Pýtam sa ho:

Čo vieš ovplyvniť? Aké sú tvoje minimálne požiadavky? Čo si ochotný akceptovať? Aké sú tvoje hlavné kritériá, podľa ktorých sa vieš rozhodnúť? Čo by ti poradili tvoji priatelia, ktorým veríš, kolegovia, ktorých si vážiš, bývalý šéf, s ktorým si mal dobrý vzťah?

Výpoveď?

  • Čo sa stane, ak to spravíš?
  • Čo sa stane, ak to nespravíš?
  • Čo sa nestane, ak to spravíš?
  • Čo sa nestane, ak to nespravíš?

Všetky tieto otázky pomáhajú vnútornému uvedomeniu a vyváženiu následkov rozhodnutia.

Pre lepšiu predstavu uvádzam krátky extrakt s ukážkou, ako taký rozhovor môže prebiehať:

Klient: Už naozaj neviem, či dať výpoveď a odísť, lebo takto som si túto pozíciu nepredstavoval. A žiadnu inú prácu nemám. Mám obavy, že prácu len tak ľahko v súčasnej ekonomickej situácii nenájdem.

Kouč: Ako si si túto pozíciu predstavoval?

Klient: Širšie zodpovednosti, možnosť sa učiť nové veci z oblasti marketingu, nie robiť tabuľky a byť nejakým zdrojom čísel pre potreby šéfa…

Kouč: Čo konkrétne v rámci širších zodpovedností máš na mysli?

Klient: Pripravovať nové kampane, stretávať sa s klientmi, robiť marketingové výskumy, pracovať na projektoch, komunikovať s klientmi…

Kouč: Čo to pre teba bude znamenať, keď to budeš mať?

Klient: Pocit, že stále rastiem, učím sa nové veci, prispievam vo firme, som viditeľný, mám vplyv na chod firmy, vidím, že tam mám budúcnosť, prichádzam domov spokojný.

Kouč: Čo ešte hľadáš v práci?

Klient: Rovnocenný vzťah, profesionálne vzťahy, ocenenie za vykonanú prácu, ktoré ma vie povzbudiť na vydanie vyššieho výkonu.

Kouč: Čo je pre teba naozaj dôležité v rámci tvojej práce a osobnej spokojnosti?

Klient: To, že je práca zaujímavá a má spád, že si vážim svojho šéfa a on si váži mňa, že je v práci trochu humoru, zábavy, uvoľnenia, že je práca v súlade s mojimi hodnotami a etikou.

Kouč: Čo z toho tam predsa len je a do akej miery?

Klient: Profesionálny prístup. Naučil som sa ako prezentovať. Ďalej práca na korporátnych projektoch, štandardy projektov. Firma má dobrý, zdravý základ a sú tam príležitosti v iných oddeleniach alebo pobočkách, kde by som sa vedel lepšie uplatniť.

Kouč: Aké sú hlavné riziká, ak dáš výpoveď?

Klient: Financie, ak si rýchlo nenájdem prácu. Hľadanie práce samo osebe – asi sa práca hľadá ľahšie, ak je človek v práci. Aj otázky okolo toho, že som vo firme dlho nevydržal, môžu pracovať proti mne a vyvolávať pocit, že som nestabilný. Tiež sa na to budem sám pozerať ako na osobnú prehru.

Kouč: Čo ti teda z toho vyplýva?

Klient: Zatiaľ s výpoveďou počkám. Dám si termín, do ktorého sa rozhodnem, či je v tejto firme pre mňa nejaká iná perspektíva a na druhej strane sa budem obzerať aj vonku za možnými pozíciami, ktoré sú v súlade s mojimi očakávaniami. Chcem sa rozhodnúť racionálne, nie emočne, aby to bolo v čase, keď to vyhovuje mne a aby som mal pocit, že je to v mojich rukách – mám nad sebou kontrolu a je to pre mňa výhra.

Kouč: Čo vieš ovplyvniť, aby si túto situáciu teraz zvládol?

Klient: Viem sa obrátiť na šéfa, príp. na oddelenie ľudských zdrojov a dať najavo, že hľadám niečo viac a mám záujem o ďalší rozvoj. Dohodnem si s nimi ďalší rozhovor, kde môžem prejsť do hĺbky a vyjasniť si, čo presne hľadám, aké sú moje očakávania, aby sa moja ďalšia pozícia ľahšie hľadala.

Kouč: Super, tak aký je tvoj prvý krok?

Klient: Zajtra ráno zájdem za šéfom a poviem mu priamo, že to, čo teraz odo mňa žiada, je pre mňa domotivujúce a som schopný pracovať na oveľa vyššej úrovni. Spýtam sa, aké sú ďalšie ponúkané možnosti.

Kouč: A aký bude tvoj ďalší krok?

Klient: Ak dostanem ponuku, ktorá mi vyhovuje, tak ju prijmem. Ak nedostanem vyhovujúcu ponuku, budem sa orientovať na ponuky „zvonku“.

Obidvaja klienti odišli z rozhovorov s jasnými cieľmi, čo od svojej práce a svojich šéfov očakávajú, boli motivovaní tým, že sami rozhodujú, čo a ako spraviť ďalej. Jeden z nich je už na novej pozícii v rámci tej istej firmy. Dokonca mal ponuku dvoch zaujímavých príležitostí. Náš ďalší rozhovor bol o tom, ktorú pozíciu si vybrať. V súčasnosti koučujeme o tom, ako najlepšie čeliť tejto výzve. Druhý klient má veci pod vlastnou kontrolou a rozhoduje sa sám, kedy je ten správny čas.

AKO VIE POMÔCŤ KOUČ?

Pomôže klientovi vyjasniť si:

  • čo naozaj chce;
  • krátkodobé a dlhodobé ciele, podľa ktorých smeruje;
  • čo je preňho v tomto momente naozaj dôležité;
  • čo vie ovplyvniť sám a do akej miery;
  • zdroje, ktoré má v sebe,
  • na základe toho spraviť rozhodnutie a nájsť odhodlanie s tým aj niečo spraviť.