Vďaka Zlatici som začal prenikať do tajov koučovania a začal chápať jeho zákonitosti a prínosy pre pracovný aj súkromý život. Po absolvovaní kurzu sa cítim v koučingu oveľa silnejší a koučing vo firme používame ako prirodzenú súčasť riadenia a motivovania ľudí. Jej kurzami nás už prešlo viacero. Oceňujem tiež zápal Zlatky pre budovanie komunity koučov na Slovensku a špeciálne v Žiline. Ak teda hľadáte cestu ku koučingu – vrelo odporúčam Zlatku a ZAKO.