Kurz Koučovanie na pracovisku pre mňa ako manažéra bol neopísateľným doplnkom k mojej praxi. Prešla som si mnohými riadiacimi štýlmi od klasického, kde manažér “všetko vie” až po liberálny prístup. Koučing a kurz KOUČOVANIE NA PRACOVISKU mi otvoril novú, nepoznanú dimenziu riadenia ľudí. Bol pre mňa novým zážitkom práce s ľuďmi.

Naraz šlo všetko ľahšie a bez stresu a za výraznej ochoty ľudí, ktorí si sami určovali pracovné povinnosti. Kurz bol pre mňa obrovskou pomocou pri zvládaní nových výziev v nepoznanej strojárskej oblasti, kde som začala pracovať po dlhoročnej praxi v službách.
Napriek tomu, že som v danej oblasti úplný nováčik, vďaka vášmu kurzu, podpore po kurze a koučingu, som úplne bez problémov zvládla túto markantnú zmenu.

Váš profesionálny prístup počas kurzu, medzi jednotlivými kurzami a aj po ňom mi významne uľahčil aplikáciu nových vedomostí do praxe a uľahčoval mi adaptáciu v novej práci. Okrem toho, že ste profesionáli, mala som pocit, že som získala novú starostlivú rodinu, ktorá mi je nápomocná pri implementovaní nových vedomostí do praxe.

Veľmi si vážim váš prístup, kde ste pre mňa boli v prvom rade ľudia s obrovským záujmom o mňa a môj úspech.
ĎAKUJEM za úžasnú oporu a neustále podávanú pomocnú ruku pri cibrení koučingu.