S pani Zlaticou sme ako spoločnosť spolupracovali na projekte zavádzania firemného mentoringu a rozvojovom programe Koučing pre manažérov.
Venovala sa odbornej príprave a supervízii mentorov a samotnému individuálnemu koučingu manažérov. Doteraz sme mali či už od účastníkov ale i od organizátorov programov len pozitívnu spätnú väzbu. Zo strany účastníkov jej tréningov bola oceňovaná flexibilita a dynamika spôsobu vedenia tréningov.
Ako spoločnosť si veľmi si vážime skúsenosti a vysokú odbornosť a profesionalitu pani Zlatice, ako i jej ochotu, veľmi ľudský a pozitívny prístup k riešeniu rôznych pracovných situácií.