Som absolventom kurzu – Koučovanie na pracovisku, ktorý som ukončila minulý rok v lete. Pred začiatkom kurzu som nemalá žiadne vedomosti o koučovaní. Prečítala som si iba referencie na internete. Bola som zvedavá ako môže koučovanie ovplyvniť moju prácu. Teraz môžem povedať, že veľmi. A to v tom smere, že nemusím rozhodovať o všetkom sama. Stačí ak začnem dôverovať a dám príležitosť iným. Používam koučovacie otázky – mikrokoučing. Ľudia majú pocit dôležitosti a snažia sa prichádzať s riešeniami a tie aj realizovať. Dôležité pre aplikáciu koučingu na pracovisku je mať dostatok času. To je vo firmách často problém.

Počas kurzu sme absolvovali veľa individuálnych koučovacích rozhovorov v trojici, akčné učenia, peer – koučingy, kde sme mohli reflektovať na jednotlivé rozhovory. Podieľať sa s našimi skúsenosťami z rozhovorov s ostatnými absolventami kurzu. Mentoring, bol zasa veľmi dôležitý ako spätná väzba na koučovací rozhovor. Po kurze to boli zasa Strategické partnerstvá, ktorými sme nadobúdali ďalšie skúsenosti z aplikácie koučingu na pracovisku.

Myslím si, že koučing je dôležitý aplikovať vo firmách, koučing nám umožňuje využívať potenciál ľudí na ich vlastné riešenie mnohých situácií a problémov.