Keď ma Zlatka Stubbs začala koučovať, bola som nesvoja z množstva opytovacích viet, ktoré mi počas prvej hodiny položila. Neskôr som pochopila, že je to spôsob, ako sa naučiť meniť svoje myšlienky, ako ich správne usmerniť a sústrediť ich na svoje ciele. Vôbec to nie je ľahké, aj keď mnohí hovoria, že sa dokážu koučovať samy. Na začiatku Zlatkinho koučovania som jej rozprávala o svojich neusporiadaných plánoch a víziách, ktorým som nemala odvahu prideliť termín realizácie a dokončenia. Možno aj preto, lebo ich bolo primnoho a sústreďovala som sa naraz na viacero cieľov. Potom to prišlo. Začali sme pracovať na prioritách. Začiatkom roka som vydala svoju prvú knihu. A druhá je na už u vydavateľa. Nie, nestal sa zázrak. Zlatka mi pomohla nájsť odpovede na otázky. Jednoducho zo mňa ťahala to najlepšie. Ako správny kouč. Ďakujem za všetko.